Reklaam

Bännerreklaami reeglistik ja hinnakiri alates 01.02.2019
Reeglid:
 • Reklaami Eesti Volkswageni Klubi foorumisse ja kodulehele saab tellida e-maili teel reklaam@vwklubi.ee
 • Bännerreklaami on võimalik osta nelja erinevasse sektorisse. ( Vt. pilti)
 • Minimaalne bänneri kuvamise aeg on 1 kuu ja max. 1 aasta (kui soovitakse kuvada alla ühe kuu, siis on võimalik sõlmida kokkuleppeid).
 • Reklaami teema peab sobima foorumi keskkonda ja peab olema seotud autoteenuste või VW’itega. Kõik teised pakkumised vaadatakse üle ja Klubi juhatusel on õigus määrata erihinnad reklaamidele, mis ei ole otseselt seotud meie tegevusvaldkonnaga.
 • Bänneri kujundab tellija vastavalt etteantud mõõtmetele ja edastab 3 tööpäeva enne reklaamiperioodi algust.
 • Korraga võib olla ühel pinnal aktiivseid bännereid kuni 3, mida kuvatakse vaheldumisi. Iga järgnev bänner on 10% kallim.
 • Bännerid võivad olla nii staatilised kui ka liikuvad.
 • Kui foorumis või kodulehel esineb tehnilisi rikkeid ja sellel ajal reklaami ei ole võimalik kuvada, siis reklaamiperiood pikeneb selle võrra. Kui reklaampind on vaba, siis saab kohe pikendamist rakendada, kui reklaampind on juba broneeritud, siis saab reklaami kuvada, kui pind on vaba.
 • Tellija võib reklaamiperioodi jooksul bännereid vahetada max. 2 korda kuus.
 • Eesti Volkswageni Klubi jätab õiguse muuta hinnakirja vastavalt vajadusele.
Pilt

HINNAD

Pilt
Pilt

*Reklaami ennetähtaegse lõpetamise puhul tagastame 80% kasutamata jäänud reklaamiperioodi summast.


TURG kuulutuste TOP10 foorumi reeglid
 • Kõikides TURU foorumi alajaotustes on võimalik oma ostu-müügi kuulutus lasta teenusena panna TOP10 nimekirja.
 • See tähendab, et näiteks varuosade foorumi avamisel nähakse TOP10 olevaid kuulutusi nimekirjas esimeste seas.
 • Nimekirja alguses olemine suurendab oluliselt kuulutuse vaadatavust ja kiirendab ostu-müügi tehingute toimumist.
 • Niikui nimigi ütleb, võib igas TURG alajaotuses olla maksimaalselt 10 kuulutust, mis on nimekirja eesotsas.
 • Selle arvu täitumisel rohkem enam juurde nimekirja etteotsa kuulutusi ei panda ja uusi kuulutusi saab TOP10-sse lisada alles mõne kuulutuse reklaamiperioodi lõppemisel ja koha vabanemisel.
 • TOP10 teenus on tasuline ja seda on võimalik tellida korraga kuni 360 päevaks.
Teenuse hinnad on järgmised - kuulutuse hoidmine TOP10-s:

Klubilised:
 • 30 päeva 5 €/ 0,16 päev
 • 90 päeva 12 €/ 0,13 € päev
 • 180 päeva 18 €/ 0,10 € päev
 • 360 päeva 25 €/ 0,06 € päev
 • Teenuse tellimisel väljastatakse arve ja tasuda saab ainult ülekandega.
 • Teenus on mõeldud nii eraisikutele kui firmadele.
Huvilised:
 • 30 päeva 7 €/ 0,23 päev
 • 90 päeva 14 €/ 0,15 € päev
 • 180 päeva 20 €/ 0,11 € päev
 • 360 päeva 27 €/ 0,07 € päev
 • Teenuse tellimisel väljastatakse arve ja tasuda saab ainult ülekandega.
 • Teenus on mõeldud nii eraisikutele kui firmadele.
Ettevõtte reklaam foorumis- reeglid
 • Reklaam alafoorumis - Ettevõtete teenused ja sooduspakkumised - on ettevõtetele tasuline.
Selle reklaamiviisi kasutamiseks postitab tellija oma reklaami Ettevõtete ja teenuse alafoorumisse uue teemana (kuhu see jääb moderaatori paneeli teenuse eest saadud arve tasumise ootele) ning saadab oma reklaamisoovi reklaam@vwklubi.eu ja teatab:
 • Soovitud reklaamiperioodi pikkuse
 • Firma nimetuse, registrikoodi ja aadressi
 • E-posti aadressi, kuhu arve teenuse eest soovitakse saada
Eesti Volkswageni Klubi väljastab saadud andmete põhjal ettevõtte e-maili aadressile teenuse eest arve.
Pärast arve tasumist ja raha laekumist EVWK kontole ning reklaami nõuetele vastavuse kontrollimist moderaatori poolt avaldatakse ettevõtte reklaam foorumis

Reklaami eest tasumiseks on ettevõttel erinevaid võimalusi:
 • Ettevõte tasub reklaami eest 5 eurot kuus, tellides reklaamteema minimaalselt üheks kuuks või vabalt valitud perioodiks alla ühe aasta;
 • Ettevõte tasub korraga reklaami eest minimaalselt aastaseks perioodiks ja kasutab reklaamimiseks soodushinda 3 eur/kuus.
 • Ettevõte tasub reklaami eest klubikaardile antava soodustuse läbi, lisades oma reklaamkuulutusele teksti : "Kõikidele toodetele ja teenustele rakendub EVWK klubikaardiga 15%-ne soodustus tavahinnast", mis on tasuks reklaami eest.

Üldnõue reklaampostitusele - iga reklaamitav toode või teenusepakkumine peab olema võimalikult korralikult vormistatud ja võimalikult inforohke. Pakkumise hinna (või näidishindade) ja ettevõtte nime ning kontaktandmete märkimine on kohustuslik. Info piisavuse ja õigsuse üle teeb alati otsuse foorumi moderaator enne teema foorumisse lubamist ja vajadusel võidakse teema saata postitajale tagasi muudatuste tegemiseks.

Ettevõte, mis pakub teenust või sooduskaupa, peab olema suuteline andma oma kaubale/teenusele kehtiva tseki/arve ja garantii.

Sooduskaup või teenus ei pea piirduma Volkswagenile mõeldud toodete või teenustega.

Iga ettevõtte saab teha ainult ühe teema, mille all hakkab kajastama pakutavaid sooduskaupu ja teenuseid.

Juhul, kui foorumi tehniline olukord ei võimalda makstud reklaami esitamist, on reklaami eest rahaliselt tasunul õigus kasutamata reklaamiperioodi eest nõuda reklaamiperioodi pikendamist.

Eraisikute teenuste ja sooduspakkumiste postitamine toimub „Ettevõtete ja eraisikute soodustused ja teenused“ teemas.
 • Peale postitamist on teema nähtmatu, senikaua kui vastava alafoorumi moderaator ei ole kontrollinud kõikide andmete korrektsust.
 • Eraisikute reklaam kehtib üks kuu alates moderaatori poolt kuulutuse ülevaatamisest ja avaldamisest. Peale kehtivusaja lõppemist paigutatakse kuulutus foorumi kasutajatele nähtamatusse arhiivi, kust seda on postitajal moderaatorile teatades võimalik soovi korral uuesti nihutada avafoorumisse.
 • Kuulutuses peab olema lisatud järgmine lause Soodustus EVWK klubikaardi ettenäitamisel -15%, mis on ühtlasi ka tasu reklaami eest.
 • Iga toode või teenusepakkumine peab olema võimalikult korralikult vormistatud ja võimalikult inforohke. Pakkumise hinna märkimine on kohustuslik.
 • EVWK võib küsida lisaandmeid seoses eraisiku teenuste ja sooduspakkumistega.
 • Eraisik, kes pakub teenust või sooduskaupa, peab olema suuteline andma oma kaubale/teenusele garantii.
 • Sooduskaup või teenus ei pea piirduma Volkswagenile mõeldud toodete või teenustega.
 • Iga eraisik saab teha ainult ühe teema, mille all hakkab kajastama oma pakutavaid sooduskaupu ja teenuseid. Informatsiooni värskendamine toimub kord nädalas automaatselt. Kui kuulutust on vaja redigeerida, siis tuleb pöörduda vastava alafoorumi moderaatori poole.
 • Kuulutuse näidis:
Millist teenust/kaupa pakutakse?
Teenuse/kaupade kirjeldus.
Teenuse osutamise aeg.
Soodustus EVWK klubikaardi ettenäitamisel -15%

Asukoht: teenuse osutamise või kauba asukoht
Kontakt: Nimi, telefoni number
Vastan: Mis kellajast, mis kellajani?
Meeldivat koostööd soovides,
Eesti Volkswageni Klubi juhatus